Skyddsöverdraget skyddar utrustningen
mot kringflygande damm, smuts,
pollen och frömjöl som lätt sätter
sig på de infettade ytorna.

Vill du veta mer om våra produkter går det bra att kontakta oss, 070-495 95 61 eller info@gastromix.se